Created with Sketch.
Created with Sketch.

Karl Ove Knausgård

Jan Myrdals stora pris – Leninpriset 2023 tilldelas Karl Ove Knausgård. ”Likt ingen annan samtida europeisk intellektuell har norrmannen Karl Ove Knausgård i den stora bekännelsetraditionen från Augustinus till Rousseau över jagromanens svenska sammanhang med Strindberg och Jan Myrdal mot cyklopernas inskränkt enögda kultursyn, kompromisslöst och med betraktarens hypnotiska livsnärvaro fäst blicken på och gestaltat sin gränslösa kamp för att bli, vara och förbli människa i en för oss alla apokalyptiskt ojämlik värld.” Klicka för att läsa fullständig motivering.

Amanda Werne

Jan Myrdals lilla pris – Robespierrepriset 2023 tilldelas Amanda Werne. ”Det säreget drömska ljudlandskap som uppstår när Amanda Wernes röst, gitarrspel och texter förenas andas originalitet och integritet och har gjort henne till en av våra viktigaste unga musikaliska röster. Stadigt rotad i vänstermylla, utan att vara explicit politisk i sina texter, har hon vid sidan av det egna skapandet starkt engagerat sig för alla ungas lika möjligheter till musikutövande och fått med sig andra artister i ställningstagandet mot ett svenskt Natomedlemskap.”