Created with Sketch.
Created with Sketch.

Carl-Göran Ekerwald

Carl-Göran Ekerwald tilldelades Jan Myrdals stora pris – Leninpriset 2022 med följande motivering:

”Likt en helt originellt otypisk vänsterintellektuell och nutida Diderot eller Gramsci, har med livet som insats och hat mot de likgiltiga, denne jämtländske skogvaktarens pojke och enmansencyklopedi, under snart 100 år gestaltat och förmedlat en sig ständigt vidgande bildningsresa genom historien, konsten, litteraturen och musiken. I en sällsam blandning av lärdom och upptäckarlust har han med barnets nyfikenhet i en märkligt vittfamnande och kärleksfull folkbildarinsats i ett 60-tal verk i alla genrer, hjälpt oss alla att se, lyssna och förstå i vår egen strävan att försöka greppa världens skilda kulturer och vår egen existens. Med säregen förening av tanke och känsla i ett slags tidlös existentialism och genom egensinnig polemik mot officiell historieskrivning har han gett nya bilder av våra största konstnärer och genom ett intuitivt impressionistiskt skrivsätt skapat en essäkonst av alldeles eget slag där han med fräckhet, humor och kurage dissekerat allt från Bibeln och Koranen över den sufiskt mystiska persiska lyriken till franska revolutionens psykologi. Ingen annan vänsterman i svensk offentlighet har med sådan kosmiskt riktad envishet i nutiden och historien sökt efter det revolterande folkligt demokratiska och visat att en annan värld är och måste vara möjlig!”