Created with Sketch.
Created with Sketch.

Kalle Holmqvist

Kalle Holmqvist tilldelades Robespierrepriset 2021 med följande motivering:

”Som socialistisk skribent och klassisk upplysningsman har Kalle Holmqvist verkat som historiker, journalist, arbetarförfattare och organisatör. Han har med tydlig pedagogik och genuint klassperspektiv i romaner, debatt och reportage skrivit om vår tids brännande frågor såväl hemma som ute i världen, såväl i nutid som i historien och då konsekvent ställt sig på de förtrycktas sida. Han har på ett brett, folkligt sätt vänt sig till såväl ungdomar som vuxna vilket vittnar om en genuin vilja att på alla områden göra vår värld en smula bättre och mer begriplig för så många som möjligt. I dessa tider av reaktionär motvind är besjälade folkbildare av en ny generation precis vad kulturkampen behöver mer än något annat.”