Created with Sketch.
Created with Sketch.

Karl Ove Knausgård

Jan Myrdals stora pris – Leninpriset 2023 tilldelas Karl Ove Knausgård med följande motivering:

”Likt ingen annan samtida europeisk intellektuell har norrmannen Karl Ove Knausgård i den stora bekännelsetraditionen från Augustinus till Rousseau över jagromanens svenska sammanhang med Strindberg och Jan Myrdal mot cyklopernas inskränkt enögda kultursyn, kompromisslöst och med betraktarens hypnotiska livsnärvaro fäst blicken på och gestaltat sin gränslösa kamp för att bli, vara och förbli människa i en för oss alla apokalyptiskt ojämlik värld. På detta sätt har han i essäer och romankonst ständigt vidgat och fördjupat litteraturens rumsliga och tidsliga domäner, existensens förtätning mot det mirakulösa livets yttersta smärtpunkter och konstens möjligt oändliga frihet.”

Karl Ove Knausgårds uttalande till norska medier:

”Mannen som innstiftet Lenin-prisen, Jan Myrdal, er en forfatter jeg setter høyt – hans «Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell» er en suveren bok, et skandinavisk mesterverk – kompromissløs, knallhard og dypt menneskelig. At prisen bærer Lenins navn, gjør den dømt til å møte reaksjoner. Men å ikke akseptere prisen fordi man er redd for hva noen måtte skrive på sosiale media, ville ha vært feigt og nokså skammelig, egentlig. Lenin er en kompleks figur, og må forstås ut i fra sin tid. Tsarens Russland var et helt ubegripelig forferdelig og undertrykkende regime – les for eksempel Orlando Figes bok om den russiske revolusjonen – og Lenin var en frigjøringskjemper som ville løfte de fattige og underpriveligerte opp. Han var også den som beredet veien for Sovjet-Unionens Gulag-leirer og massemord på eget folk. Han innførte skole for alle, helsevesen for alle og kvinners like rettigheter. Han var anti-imperialistisk og trakk Russland ut av den første verdenskrigen. Som leder av bolsjevikene var han ansvarlig for deres grusomheter under borgerkrigen, og det Sovjet-Unionen han framskapte, var totalitært. Det er ingen tvil om at Lenin er en av de viktigste historiske personene fra det forrige hundreåret, og at arven hans er komplisert og motsigelsesfull. Det totalitære vil alltid det enkle – svart/hvitt, ja/nei, og det har alltid bydd meg imot. Derfor aksepterte jeg denne litterære prisen i Jan Myrdal og Vladimir Lenins navn.”