Created with Sketch.
Created with Sketch.

Karl Ove Knausgård

Jan Myrdals stora pris – Leninpriset 2023 tilldelas Karl Ove Knausgård med följande motivering:

”Likt ingen annan samtida europeisk intellektuell har norrmannen Karl Ove Knausgård i den stora bekännelsetraditionen från Augustinus till Rousseau över jagromanens svenska sammanhang med Strindberg och Jan Myrdal mot cyklopernas inskränkt enögda kultursyn, kompromisslöst och med betraktarens hypnotiska livsnärvaro fäst blicken på och gestaltat sin gränslösa kamp för att bli, vara och förbli människa i en för oss alla apokalyptiskt ojämlik värld. På detta sätt har han i essäer och romankonst ständigt vidgat och fördjupat litteraturens rumsliga och tidsliga domäner, existensens förtätning mot det mirakulösa livets yttersta smärtpunkter och konstens möjligt oändliga frihet.”