Created with Sketch.
Created with Sketch.

Martin Hägglund

Jan Myrdals stora pris – Leninpriset 2024 tilldelas Martin Hägglund med följande motivering:

”Med djupaste lärdom, profetiskt gravallvar och suverän filosofisk överblick fäster Martin Hägglund i sitt monumentala verk ”Vårt enda liv – sekulär tro och andlig frihet” blicken på de för oss människor moraliskt avgörande livsfrågorna om existensens mening på ett egentligen självklart men ändå helt nytt sätt. Likt en samtida nyfiket frågande Sokrates ledsagar oss denne socialist och vishetslärare på en vandring genom litteratur- och filosofihistorien och bygger med exempel från dessa mänsklighetens erfarenhetsbrunnar och flertusenåriga traditioner en häpnadsväckande vacker och konstfull tankekatedral och hoppfull utopi om vad vi för vår egen och alla andras skull bör, kan och måste göra med det svindlande korta ögonblicket vi vandrar kring på denna jord. Aldrig har frihetens, jämlikhetens och broderskapets vackra evangelium gestaltats mer fullödigt, konsekvent och kraftfullt.”