Created with Sketch.
Created with Sketch.

Mattias Gardell

Mattias Gardell tilldelades Leninpriset 2009 med följande motivering:

”Jan Myrdals stora pris – Leninpriset, har i år, 2009, tilldelats forskaren, folkbildaren, debattören och aktivisten Mattias Gardell som på ett ovanligt och modigt sätt tagit brett intellektuellt ansvar långt utanför de akademiska sammanhang, där han har sin utkomst. Detta har tagit sig uttryck i en lång rad principförsvar i dagspressen, i böcker som Bin Ladin i våra hjärtan (2005) och Tortyrens återkomst (2008), men också i konkret politiskt arbete som nu senast i solidaritetsmanifestationen Ships to Gaza. I Jan Myrdals anda har Mattias Gardell arbetat i ett perspektiv underifrån och från andra sidan, också med historisk bakgrund. Han har i ett grundligt arkivarbete (i enlighet med Myrdals ständiga uppmaning, ”Gå till läggen!”) undersökt förhållanden och sammanhang som för de flesta av hans läsare varit tidigare helt främmande. Därmed har han kunnat ge nya kritiska vinklingar och bakgrunder till vår tids politiska slagord, såsom ”globalisering” och ”politisk islam”. Också i likhet med Myrdal har han vågat en öppen, inopportun (”refraktär”), politisk kritik då han visat hur stormaktens både försåtliga och öppna angrepp på de mest självklara mänskliga rättigheter tenderar att övertas och spridas över hela den värld som kallar sig ”civiliserad”.”

Prisutdelningen 2009