Created with Sketch.
Created with Sketch.

Anna Roxvall

Anna Roxvall tilldelades Robespierrepriset 2017 med följande motivering:

”I tider av extrem mediekoncentration med ägare måna om den egna berättelsens hegemoni och med allt mindre utrymme för avvikande röster, blir det för var dag svårare för medborgarna att orientera sig om verkligheten bakom mediebrusets braskande rubriker. Att se med egna ögon och sammanhängande och utförligt berätta om vår tids avlägsna och ofta bortglömda konflikter och flyktingkriser kräver såväl personligt mod som stor integritet, men är också samtidigt allt viktigare för förståelsen av vår för var dag alltmer orättvisa värld. Anna Roxvall är en ung journalist, som med sina djuplodande, personligt berättade reportage från konflikthärdar jorden runt är oss till stor hjälp i denna vår strävan.”

Prisutdelningen 2017