Created with Sketch.
Created with Sketch.

Jenny Wrangborg

Jenny Wrangborg tilldelades Robespierrepriset 2012 med följande motivering:

”Poeten Jenny Wrangborg har med ung, kraftfull lyrik dokumenterat restaurangvärlden, ett arbetsområde där arbetskraften under långa tider hanterats med låg betalning, osäkra villkor och farlig arbetsmiljö. Hennes klarsynta politiska poesi uttrycker även hopp och hon framför den muntligt med inlevelse och stor musikalitet. Med sin skildring av arbetskamraternas uttalade kampvilja och förhoppningar knyter hon sin lyrik till god svensk proletärförfattartradition och utvecklar den.”

Prisutdelningen 2012