Created with Sketch.
Created with Sketch.

Maj Wechselmann

Maj Wechselmann tilldelades Leninpriset 2011 med följande motivering:

”I en tid då de globala översåtarna överallt och med grova maktmedel söker undanhålla sanningen för alla de som är beroende av deras beslut, är det viktigt att uppmuntra och stödja dem som i likhet med Wikileaks söker avslöja maktens manipulationer. I sina filmer har Maj Wechselmann i denna anda, som också är Jan Myrdals, oförtrutet och uppstudsigt granskat de svenska makthavarna under en lång följd av år. För detta sitt refraktära arbete har hon som författare, regissör och producent nu tilldelats Jan Myrdals stora pris – Leninpriset.”

Prisutdelningen 2011