Created with Sketch.
Created with Sketch.

Roy Andersson

Roy Andersson tilldelades Leninpriset 2010 med följande motivering:

”Roy Andersson har tilldelats Jan Myrdals stora pris – Leninpriset för sitt filmskapande och sina övriga insatser som civilisations- och samhällskritiker. Liksom Jan Myrdal har han i oböjlig egensinnighet gått sin egen väg. Jan Myrdal gestaltade, då det var aktuellt, bristerna i det framväxande folkhemsbygget. Roy Andersson har under snart fyra decennier med djup indignation som drivkraft, fast parad med underfundig humor, skildrat de katastrofala följderna av samma folkhems raserande. I sin estetik har han, i likhet med Jan Myrdal förnyat sina genrer och med djupt moraliskt allvar betonat den enskildes roll och ansvar i ett samhälleligt och politiskt sammanhang.”

Prisutdelningen 2010