Created with Sketch.
Created with Sketch.

Sápmi Sisters

Sápmi Sisters tilldelades Robespierrepriset 2016 med följande motivering:

”För deras entusiastiska, envetna och slagkraftiga kamp för förtryckta minoriteter mot de ekonomiska särintressen som hotar deras försörjningsmöjligheter och frihet att välja sin egen livsform. Sin protest gestaltar de, med inspiration från folkliga traditioner så vitt skilda som jojk och afrikansk folkmusik, till en personlig och sant folklig konstform.”

Prisutdelningen 2016