Created with Sketch.
Created with Sketch.

Sara Beischer

Sara Beischer tilldelades Robespierrepriset 2015 med följande motivering:

”För ett ungt författarskap som går emot den individualistiska strömmen och med stolthet, kärlek och respekt ger röst åt arbetarklassen och vardagens osynliga hjältar. Med säker blick skildrar hon en ung människas väg från att se arbetet som ett nödvändigt ont till yrkesstolthet, empati och engagemang. Hennes skildring av skolan, som skall vara för alla, men där klass och ursprung spelar så stor roll, ger oss hopp, då hon visar att ingenting – trots allt – är helt förutbestämt. Sara Beischers romankonst är ett vitalt bidrag till en arbetarlitteratur för vår tid.”

Prisutdelningen 2015