Created with Sketch.
Created with Sketch.

Extra Leninpris till krigens offer

Ett extra Leninpris på 50 000 kronor kommer i år att utdelas och fördelas jämnt mellan krigsoffren i Ukraina och Jemen. Summan doneras till UNHCR:s insamlingar för respektive land.

En av Lenins största och mest avgörande historiska insatser var att han kompromisslöst vände sig mot Rysslands fortsatta deltagande i första världskriget, som han såg som ett imperialistiskt omfördelningskrig där soldater och krigsoffer fick betala herrarnas rivaliserande kamp om territorier, marknader och världsherravälde. På liknande sätt förs idag krig mellan stormakter helt utan hänsyn till folkens intressen. Rysslands angrepp på Ukraina har föregåtts av hätska angrepp mot inte bara Lenins fredspolitik i största allmänhet utan i den putinska världsbilden har Lenin gång på gång angripits alldeles särskilt för hans likaledes kompromisslösa stöd för den ukrainska nationen, kulturen och språket. Samtidigt pågår en än långt större och mer omfattande krigs- och flyktingkatastrof i Jemen, ett krig som när som helst hade kunnat avslutas om USA, NATO och västländerna krävt detta på allvar. Dessa krig visar på totalt hyckleri och ointresse för folkens lidanden hos såväl USA som Ryssland och gör det just i år extra viktigt att på alla sätt motverka dessa krig och stödja dess många offer.