Created with Sketch.
Created with Sketch.

Karl Ove Knausgårds uttalande till norska medier

”Mannen som innstiftet Lenin-prisen, Jan Myrdal, er en forfatter jeg setter høyt – hans «Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell» er en suveren bok, et skandinavisk mesterverk – kompromissløs, knallhard og dypt menneskelig. At prisen bærer Lenins navn, gjør den dømt til å møte reaksjoner. Men å ikke akseptere prisen fordi man er redd for hva noen måtte skrive på sosiale media, ville ha vært feigt og nokså skammelig, egentlig. Lenin er en kompleks figur, og må forstås ut i fra sin tid. Tsarens Russland var et helt ubegripelig forferdelig og undertrykkende regime – les for eksempel Orlando Figes bok om den russiske revolusjonen – og Lenin var en frigjøringskjemper som ville løfte de fattige og underpriveligerte opp. Han var også den som beredet veien for Sovjet-Unionens Gulag-leirer og massemord på eget folk. Han innførte skole for alle, helsevesen for alle og kvinners like rettigheter. Han var anti-imperialistisk og trakk Russland ut av den første verdenskrigen. Som leder av bolsjevikene var han ansvarlig for deres grusomheter under borgerkrigen, og det Sovjet-Unionen han framskapte, var totalitært. Det er ingen tvil om at Lenin er en av de viktigste historiske personene fra det forrige hundreåret, og at arven hans er komplisert og motsigelsesfull. Det totalitære vil alltid det enkle – svart/hvitt, ja/nei, og det har alltid bydd meg imot. Derfor aksepterte jeg denne litterære prisen i Jan Myrdal og Vladimir Lenins navn.”